Dovolujeme si Vás pozvat na konference a kongresy s naší účastí. Na uvedených akcích můžete potkat naše zástupce, navštívit naše výstavní stánky a prohlédnou si nejnovější produkty vztahující se k tématu akce. 

 

 datum název akce místo odkaz
23.-25.2.2017 42. Angiologické dny 2017 Praha
Hotel Diplomat

http://www.2017.angiology.cz

30.-1.4.2017 49. konferenci gynekologie dětí a dospívajících Olomouc NH Hotel

http://www.detskagynekologie.amca.cz/

21.-23.4.2017 SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou Liberec

http://www.bos-congress.cz/gyn2017/

7.-10.5.2017 XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno
BVV

http://www.cksonline.cz/25-vyrocni-sjezd-cks/

17.-19.5.2017 XXI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Praha
TOP HOTEL

http://www.ortopedicke-centrum.cz/registrace/registrace.php

27.-28.5.2017 4. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Bratislava INCHEBA Expo

http://www.sgps-kongres.sk

26.-27.5.2017 Jarní endokrinologické sympozium Darovanský Dvůr

http://www.endokrinologie.cz/upload/pozvanka-sympozium.pdf

15.-16.6.2017 23. ČESKO-SLOVENSKÉ ANGIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Lednice Multifunkční centrum zámek

http://www.angio-sympozium.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

14.-15.9.2017 IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“ Mikulov Hotel Galant

http://www.kongres-mikulov.cz/

21.-22.9.2017 XVIII. Novákovy traumatologické dny Brno Holtel Maximus Resort

http://www.novakovydny.cz

28.-.30.9.2017 Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodníctví 2017 Olomouc Clarion Hotel

https://www.gynstart.cz/f_clanky.php?c_id=422&f_id=84

9.-10.10.2017 X. jubilejní Podlahovy chirurgické dny a XI. interaktivní kongres hojení ran Mikulov Holtel Galant

http://www.chirurgie.cz/akce-spolecnosti/x-jubilejni-podlahovy-chirurgicke-dny-xi-interaktivni-konference-hojeni-ran/

18.-20.10.2017 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP Plzeň Park Hotel

http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/63-vyrocni-konference-ceske-urologicke-spolecnosti-cls-jep-2/

19.-21.10.2017 40. Endokrinologické dny Praha Hotel Pyramida

http://www.endokrinologie.cz/upload/endokrino-2017-informace.pdf

24.-25.10.2017 Mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2017 Brno BVV

http://www.steril.cz

26.-28.10.2017 XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017 Olomouc Clarion Hotel

https://www.congressprague.cz/kongresy/sge2017.html

8.-10.11.2017 XXXIII. Neonatologické dny České Budějovice Dům kultury Metropol

https://www.cbneonatologie2017.cz//

9.-11.12.2017 10. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie Praha OREA Hotel Pyramida

http://www.kolposkopie.eu/cz/198-konference-a-seminare.html