Kontakty a fakturační údaje

text text

Kontaktní adresa

  
BIONIK Stapro Group s.r.o.
17. listopadu 512
530 02 - Pardubice
 
  
tel. +420 466 303 139
 
  
fax +420 466 303 130
 
  
 

Sídlo společnosti

  
BIONIK Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice - Staré Město
 
  
IČ: 02040638
DIČ: CZ699004728
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, spisová značka C 32600

Společnost BIONIK Stapro Group s.r.o. je s účinky od 1. 7. 2020 jako řízená osoba členem koncernu, kde řídící osobou je společnost FONS JK Group, a.s.

Bankovní spojení

  
ČSOB a.s., pobočka Pardubice
 
 
číslo účtu: 261153304/0300
 

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí - EURO

  
číslo účtu: 261163529/0300
 
 
IBAN: CZ5603000000000261163529
 
 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
 

Adresa pro elektronickou fakturaci

  
 

Adresa pro elektronické objednávky

  
 

Datová schránka

ukbytyq 

 

  
 
 

Image